Yardıma mı ihtiyacınız var?

Teknik kadromuz sizlere hizmet vermeye hazırlar. Hemen arayabilirsiniz!

0 216 574 54 26

CE Belgesi

CE belgesi nedir? Hangi kuruluşlardan alınabilir?

CE işareti, test ve muayene sonucunda ürünün uygunluğu tespit edildiği durumlarda üretici tarafından iliştirilir. Üretici bazı durumlarda bu test ve muayeneleri kendisi gerçekleştirebilirken, bazı durumlarda yönetmeliklerin belirlediği şartlar doğrultusunda bu işlem için yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışmak durumundadırlar. Bu kuruluşlar Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak adlandırılırlar. Onaylanmış kuruluşlar, gerçekleştirdikleri ürün uygunluğu değerlendirmesi neticesinde uygunluk değerlendirme sertifikası, başka bir deyişle CE belgesi yayınlarlar. Üretici firma ürünlerine CE işareti iliştirme hakkını ancak bu sertifikayı almaya hak kazandıklarında elde ederler. CE markası iliştirilmiş ürünlerin, ilgili yönetmeliğe göre güvenlik testleri ve muayeneleri gerçekleştirilmiş demektir ve Avrupa Birliği sınırlarında serbest dolaşım hakkı vardır.

Ürünümün CE belgesi kapsamına girip girmediğini nasıl anlayabilirim?

Bunun için net bir sorgulama mevcut değildir. Avrupa Teknik Komisyonu Tarafından yayınlanan ve CE işaretine temel teşkil eden direktiflerin kapsam ve kapsam dışı ürünleri incelenerek, bahsi geçen ürünün bu direktiflerden herhangi birinin kapsamına girip girmediği tespit edilebilir. Ürününüzün hangi direktifte hangi kategori de olduğunun tespiti için Hizmetler sayfamızdan ürün grubuna göre direktif seçimi adımını kullanabilirsiniz.

CE işareti ve CE Belgesi Türkiye iç pazarında bir zorunluluk mu?

Evet. 1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşması ile Türkiye Avrupa Teknik Müktesebatını uygulayacağını taahhüt etmiştir. Daha sonra yayınlanan 4703 no’lu kanun , CE işareti yönetmeliği ve EC Direktiflerinin ulusallaştırarak AT Yönetmelikleri Türkiye iç pazarında CE işaretini ve Ce Belgesini yasal zorunluluk haline getirmiştir.

Ürünüme CE işareti iliştirmek ne gibi sorumluluklar ekler?

Ürününüzün CE işaretine tabi direktiflerde tanımlanan ürünlerden biri olması durumu, size ilgili direktif ve Türkiye’deki karşılığı yönetmelikteki bütün sorumlulukları yükler. Ürününüze CE işareti iliştirmek veya onaylanmış kuruluşlardan CE belgesi almak sorumluluğunuzu değil farkındalığınızı arttırır.

CE Belgelendirme ile ilgili detaylı açıklamaları, Hizmetler bölümü altında direktif bazında bulabilirsiniz.

2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2014/35/EU – (2006/95/EC) Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2014/30/EU – (2004/108/EC) Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
92/42/EEC Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2014/68/EU – (97/23/EC) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2009/105/EC Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2010/35/EU Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
2000/14/EC Gürültü Emisyonu Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi
305/2011/EU Yapı Malzemeleri Regülasyonu kapsamında CE Belgesi
93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında CE Belgesi

Hizmetler

 

305/2011/EU

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)