Sektör Seçimi

Hizmetler

2006/42/EC

Makine Emniyeti Yönetmeliği (MD)

Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete su…

2016/426/EU

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (GAR)

Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

2016/426/EU

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (GAR)

Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

CE BELGELENDİRME

Avrupa Direktiflerine Uygunluk

CE İşareti, avrupa direktifleri kapsamında ürünlerinin uygunluğunun onaylanmış kuruluşlarca değerlendirilmesi neticesinde, başarılı sonuçlara binaen üreticilerin ürünlerine iliştirmeye hak kazandıkları işarettir.