2000/14/EC

Gürültü Emisyonu Yönetmeliği (NED)


Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığının korunması ve iç pazarın düzgün işleyişine katkıda bulunmak üzere, açık alanda kullanılan teçhizatın yarattığı gürültüye ilişkin gürültü emisyonları standartlarının uygulanması, teknik belgeler ve bilgilerin toplanması, uygunluk değerlendirme prosedürleri ve işaretleme ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığının korunması ve iç pazarın düzgün işleyişine katkıda bulunmak üzere, açık alanda kullanılan teçhizatın yarattığı gürültüye  ilişkin  gürültü  emisyonları  standartlarının  uygulanması,  teknik  belgeler ve bilgilerin toplanması, uygunluk değerlendirme prosedürleri ve işaretleme ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik; 5. maddede liste halinde verilen, Ek I'de tarif edilen ve açık alanda kullanım amacıyla komple ünite olarak piyasada yer alan veya hizmete sokulan teçhizatı kapsar.

Aşağıda belirtilen;

- Kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu ile malların veya insanların taşınması için amaçlanmış teçhizatın tamamı,

- Özellikle askeri, polis teşkilatı ve acil servisler için tasarımlanan ve imal edilen teçhizat,

- Elde taşınan beton kırıcılar, deliciler ve hidrolik çekiçler hariç, ayrı bir şekilde pazarda yer alan veya hizmete sokulan güç tahrikli olmayan ataşmanlar, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır

Temel Kurallar

Gürültü sınırlarına tabi tutulan teçhizat 
Tarif  ve  ölçme  yöntemleri  ilgili  ekine  atıfta  bulunularak  aşağıda  liste  halinde  verilen  ve  ses  güç  seviyesi  garanti  edilen teçhizat, sınır değerlerinin yer aldığı çizelgede belirtilen müsaade edilen ses güç seviyelerini aşmamalıdır. 

1) Malların taşınmasında kullanılan yük asansörü (içten yanmalı motor tahrikli) 
Çalışma ve inşaat alanına girmesine müsaade edilen personel tarafından kullanılması amaçlanan güç tahrikli, geçici olarak kurulan yük asansörü aşağıda belirtilen alanlarda hizmet verir:
(i) Belirtilen iskele seviyelerinde, aşağıda belirtilen hususlara sahip bir platform: 
Sadece eşya taşınması için tasarımlanan,yükleme ve boşaltma esnasında kişilerin erişimine müsaade eden, kaldırma, sökme ve bakım esnasında yetkili personelin erişimine ve ulaşımına müsaade eden,
Kılavuza sahip, düşeyle en fazla 150’lik açı içerisindeki yolda düşey veya bu yol boyunca seyir eden,
tel, halat, zincir, vidalı mil ve somun, krameyer ve pinyon dişli, hidrolik kriko (doğrudan veya dolaylı)  veya  uzayan bir bağlantı mekanizması ile desteklenen veya güçlendirilen, direklerin ayrı bir yapıdan destek gerektirdiği veya gerektirmediği yerde, veya
(ii) Kılavuzun sonuna kadar (örneğin, çatıya) erişebilen bir üst iskelesi veya çalışma alanı bulunan, yük taşıyan bir tertibat:
Sadece eşya taşınması için tasarımlanan, yükleme veya boşaltma amacıyla ya da bakım, kaldırma ve sökmek için üzerine çıkılmasına gerek kalmayacak şekilde tasarımlanan, herhangi bir zamanda personel için yasak olan,kılavuza sahip, düşeyle en az 300’lik açıda hareket edebilmesi, fakat herhangi bir açıda da kullanılabilmesi için tasarımlanan, çelik tel halat ve pozitif bir tahrik sistemi ile güçlendirilen, sabit basınçlı tipteki kumandalarla idare edilen,herhangi bir karşı ağırlığın kullanımından faydalanmayan,en fazla 300 kg’lık beyan yüküne sahip olan, en yüksek 1 m/s’lik bir hıza sahip olan ve yapılardan ayrı olarak kılavuzların destek olarak gerektiği yerlerde.   

2) Sıkıştırma makineleri (sadece titreşimli ve titreşimli olmayan silindirler, titreşimli levhalar ve çekiçler) 
Çalışan aletin yuvarlanma, tokmaklama veya titreşim hareketiyle kaya dolgusu, toprak veya asfalt yüzey çalışmasında malzemeleri sıkıştıran bir makinedir. Bu makine, kendinden tahrikli, çekilebilen, arkasında yürüyen operatörlü veya taşıyıcı bir makineye bağlı olabilir. Sıkıştırma makineleri aşağıdaki gibi sınıflara ayrılır:
Operatörü üzerinde olan silindirler: bir veya daha fazla metal silindirik yapıya veya lastik tekerleklere sahip kendinden tahrikli sıkıştırma makineleridir. Operatör mahalli makinenin tamamlayıcı bir kısmıdır
Arkasında yürüyen operatörlü silindirler: seyir, yönlendirme, fren ve titreşimli çalışmaların, belirli bir  operatör veya uzaktan kumanda ile yapılacak şekilde düzenlendiği,  bir veya daha fazla metal silindirik yapıya veya lastik tekerleklere sahip kendinden tahrikli sıkıştırma makineleridir.
Çekilen silindir: bağımsız bir tahrik sistemine sahip olmayan ve operatör mahalli çekici ünite üzerinde bulunan bir veya daha fazla metal silindirik yapıya veya lastik tekerleklere sahip sıkıştırma makineleridir
Titreştirici levhalar ve titreşimli çekiçler: titreşim yaptıran esas olarak düz levhası bulunan sıkıştırma makineleridir. Bu makineler belirli bir operatör tarafından veya taşıyıcı bir makinenin ataşmanı olarak çalıştırılır
Patlamalı tokmaklar: patlama basıncı ile esas olarak düşey yönde hareket etmesi için yapılan düz bir tabana sahip sıkıştırma makineleridir. Makine belirli bir operatör tarafından çalıştırılır. 

3) Kompresörler ( < 350 kW) 
Hava, gaz veya buharı giriş basıncından daha yüksek bir basınca sıkıştıran birbirinin yerine geçebilen teçhizat ile kullanılan herhangi bir makinedir. Bir kompresör,  sadece kompresörün kendisinden, harekete geçiriciden ve kompresörün emniyetli çalışmasını sağlamak için gerekli olan herhangi bir eleman veya tertibattan  meydana gelir. 
Tertibatın aşağıdaki kategorileri hariçtir:
Örneğin; 110000 Paskal’dan daha fazla olmayan pozitif basınçta hava sirkülasyonunu oluşturan tertibatlar gibi, fanlar, atmosferik basıncı aşmayan basınçtaki kapalı bir alandan havayı çeken tertibatlar veya cihazlar gibi
Gaz türbinleri. 

4) Elde taşınan beton kırıcılar ve deliciler 
İnşaat mühendisliğinde ve inşaat alanlarında iş yapmak üzere kullanılan güç tahrikli (herhangi bir yöntemle) beton kırıcıları ve delicileridir. 

5) Yapı vinçleri (içten yanmalı motor tahrikli)
Asılı bir yükü kaldırma ve indirme tertibatları ile donatılan, güç tahrikli geçici olarak kurulan kaldırma teçhizatıdır. 

6) Dozerler ( < 500 kW) 
Takılı donanımı vasıtasıyla, itme veya çekme kuvvetini uygulamak üzere kullanılan kendinden tahrikli tekerlekli veya paletli makinedir. 

7) Damperli kamyonlar ( < 500 kW) 
Malzemeyi taşıyan, boşaltan veya yayan, açık bir kasaya sahip tekerlekli ya da paletli kendinden tahrikli bir makinedir 8) Kazıcılar, hidrolik veya halatla çalışan ( <500 kW) 

8) Kazıcılar, hidrolik veya halatla çalışan (< 500 kW ) 
Makinenin bir turu esnasında şasinin veya yürüyüş takımının hareketi olmaksızın boma ve kola veya teleskoplu boma takılı kepçenin hareketiyle malzemeyi kazan, döndüren ve boşaltan, en az 3600’lik dönüş hareketi yapabilecek bir üst yapıya sahip olan, paletli veya tekerlekli kendinden tahrikli bir makinedir

9) Kazıcı yükleyiciler ( < 500 kW) 
Ön tarafa monteli kepçe ile yükleme mekanizması ve arka tarafa monteli arka çapanın her ikisini de taşımak için tasarımlanan  bir ana destekleyici yapıya sahip, tekerlekli veya paletli kendinden tahrikli bir makinedir. Arka çapa kullanıldığında, kepçe makineye doğru hareket ederken, makine normalde yer seviyesinden aşağı doğru kazar. Makine sabitken arka çapa kalkar, döner ve malzemeyi boşaltır. Yükleme durumunda kullanımda, makine ileri doğru hareketi boyunca kazar veya yükler ve malzemeyi kaldırır, taşır ve boşaltır. 

10) Greyderler ( < 500 kW) 
Ön ve arka dingiller arasında konumlandırılan, genellikle yol tanzim etme işlerinde kullanılan ve ayarlanabilen bir bıçağa sahip olarak kesen, hareket eden ve yayan,  kendinden tahrikli tekerlekli bir makinedir. 

11) Hidrolik güçlü paketleme makineleri

12) Kepçe yükleyicili toprak doldurmalı sıkıştırıcılar ( < 500 kW) 
Toprak, dolgu maddesi veya sıhhi (atık) malzemeleri sıkıştırma, hareket ettirme, yüzeyi tanzim etme ve yükleme için özellikle tasarımlanmış, çelik tekerleklere (silindir) sahip kepçeli öne monteli yükleme bağlantılı, kendinden tahrikli bir tekerlekli sıkıştırma makinesidir. 

13) Çim biçme makineleri (tarım ve orman teçhizatı, çok maksatlı 
Kesme tertibatının zemine yaklaşık olarak paralel bir düzlemde çalıştığı, tekerlekler, hava yastığı veya kızakları vb. vasıtasıyla kesme yüksekliğini belirlemede zemini kullanan ve güç kaynağı olarak bir motor veya elektrik motorundan faydalanan arkasında yürünen veya binilen çim kesme makinesi veya çim kesme ataşmanı/ataşmanları olan makinedir. Kesici tertibatlar aşağıdakilerden biri olabilir:
Sert kesici elemanlar veya Metal olmayan ince teller veya  her biri 10 J’den daha fazla bir kinetik enerjiye sahip,   bir eksen etrafında dönen metal olmayan kesiciler; kinetik enerji EN 786: 1997, Ek B’den faydalanılarak belirlenebilir. 
Kesme tertibatı, sabit kesici çubuğu veya bıçağı (silindir biçici)   olan kesme hareketini sağlamak üzere yaklaşık yatay eksende dönerken, arkasında yürünen veya binilen çim kesme makinesi veya çim kesme ataşmanı/ataşmanları olan makinedir. 

14) Çim düzeltme/çim kenar düzeltme makineleri 
Çim veya benzeri yumuşak bitkileri kesmek amacıyla, metal olmayan ince teller veya her biri 10 J’den daha fazla bir kinetik enerjiye sahip,   bir eksen etrafında dönen metal olmayan kesicileri olan, elektrikli olarak güçlendirilen arkasından yürünen veya elde taşınan çim kesme makinesidir. Kesici tertibat, yaklaşık olarak yere paralel (çim biçici)   veya dik (çim kenar düzeltici)  olan bir düzlemde çalışır. Kinetik enerji EN 786: 1997, Ek B’den faydalanılarak belirlenebilir

15) Hidrolik kaldırmalı kamyonlar, içten  yanmalı  motor tahrikli, karşı ağırlıklı 
- Karşı ağırlığı ve hidrolik kaldırma donanımı (direk, teleskopik kol veya mafsallı kol)   olan tekerlekli, içten yanmalı motor tahrikli, hidrolik kaldırmalı kamyonlardır. Bunlar aşağıdakilerdir:
- Sert arazi kamyonları (düzeltilmemiş arazi üzerinde ve inşaat alanı gibi bozulmamış arazi üzerinde esas olarak çalıştırılması amaçlanan tekerlekli karşı ağırlıklı kamyonlardır. 
- Özellikle, konteynır taşımacılığı için yapılan karşı ağırlıklı hidrolik kamyonlar hariç, diğer karşı ağırlıklı hidrolik kamyonlar. 

16) Yükleyiciler ( < 500 kW) 
Makinenin öne doğru hareketi boyunca yükleme yapan veya kazan ve malzemeleri kaldıran, nakleden ve boşaltan ön kısmına kepçe monteli destek yapısı ve bağlantısı olan kendinden tahrikli tekerlekli veya paletli bir makinedir. 

17) Hareketli vinçler 
Sabit çalışma yataklarına ihtiyaç duymadan, kararlılık için yer çekimine bağlı olarak hareket etme, yükleme veya boşaltma işlerini yapabilecek özellikte kendinden güç tahrikli kollu bir vinçtir. Lastikler, paletler üzerinde veya diğer hareketli düzeneklerle birlikte çalışır. Sabitleştirilmiş konumlarda, vinç kararlılığını artıran destek ayaklarıyla veya diğer aksesuarla desteklenebilir. Hareketli vincin üst yapısı,   dairesel olarak tam daire veya sınırlı döner ya da dönmez tipte olabilir. Normal olarak,  kolu ve yükü kaldırmak ve indirmek için bir veya daha fazla yük asansörü ve/veya hidrolik silindirlerle donatılır. 
Hareketli vinçler  kolayca indirilebilecek şekilde tasarımlanmış teleskopik, mafsallı, kafesli kollarla veya bunların birleşimi ile donatılır. Kollara asılı olan yükler, kancalı kilitleme tertibatları veya özel hizmetler için olan diğer yük kaldırma ataşmanları yardımıyla taşınabilir. 

18) Motorlu çapalama teçhizatı ( < 3 Kw) 
Yaya kumandalı olarak tasarımlanan kendinden tahrikli bir makine, aşağıda belirtilen özelliklere sahip olabilir:
- Çalışma elemanları, itici güç (motorlu çapalama)   sağlamak üzere çapalama aletleri olarak işlev görecek şekilde, tekerlek /tekerlekler destekli veya desteksiz
- Motor ile doğrudan harekete geçirilen, bir veya değişik tekerlek/tekerlekler tarafından tahrik edilen ve çapalama aletleri (tahrik tekerleği/tekerlekleri olan motorlu çapalama teçhizatı)   ile donatılan. 
19) Kaldırım perdah makineleri (finişer) (yüksek sıkıştırma parçası ile teçhiz edilen kaldırım perdah makineleri hariç)
Yüzeyler üzerinde bitüm karışımı, beton ve mıcır gibi yapı malzeme katmanlarını uygulamak amacıyla kullanılan hareketli bir yol yapım makinesidir. Kaldırım finişerleri, yüksek sıkıştırma laması ile donatılabilir. 
20) Güç jeneratörleri ( < 400 kW) 
Devamlı olarak elektrik güç teminini sağlayan döner bir elektrik jeneratörünü çalıştıran  içten yanmalı motordan oluşan herhangi bir tertibattır. 
21) Kule vinçleri 
Çalışma konumunda yaklaşık olarak düşey duran, kulenin üst kısmına yerleştirilmiş kolu bulunan, döndürülebilen kollu bir vinçtir. Bu güç tahrikli alet, yük kaldırma açısını değiştirerek, aletin tamamını döndürerek, hareket ettirerek, asılı yükleri kaldırmak ve indirmek için bu tür yüklerin taşınmasına ait tertibatlarla donatılır. Bazı aletler, gerekli olmayan bütün hareketleri yapmayıp birden fazla hareket yapabilir. Bu alet sabit konumda kurulabilir veya yer değiştirici ya da tırmanıcı tertibatlarla donatılabilir. 
22) Kaynak jeneratörleri 
Kaynak akımı oluşturan, herhangi bir döner tertibattır.

Sadece gürültü işaretlemesine konu olan teçhizat, 
1) İçten yanmalı motorlu erişim platformları
2) Çalı kesiciler
3) Eşyaların taşınmasında kullanılan yük asansörleri (elektrik motorlu)  
4) Açık alanda kullanılan şeritli testere makineleri
5) Açık alanda kullanılan daire testere tezgâhları 
6) Elde taşınan zincirli testereler
7) Yüksek basınçlı kombine yıkama ve emme taşıtları
8) Sıkıştırma makineleri(sadece patlamalı tokmaklar) 
9) Beton veya harç karıştırıcıları (mikserleri)
10) İnşaat vinçleri(elektrik motorlu) 
11) Beton ve harç taşıma ve püskürtme makineleri 
12) Taşıyıcı bantlar
13) Taşıt üzerindeki soğutucu teçhizat
14) Delme aletleri
15) Kamyon üzerindeki siloları veya tankları yükleme ve boşaltma teçhizatı
16) Cam geri dönüşüm konteynerleri
17) Çim biçme /çim kenar düzeltme makineleri
18) Çalı biçme makineleri
19) Yüksek basınçlı yıkayıcılar
20) Yüksek basınçlı su püskürtme (jeti)   makineleri
21) Hidrolik çekiçler
22) Derz makineleri
23) Yaprak üfleyicileri
24) Yaprak toplayıcılar
25) Hidrolik kaldırmalı kamyonlar, içten yanmalı motor tahrikli, karşı ağırlıklı (sadece Ek I, 36 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında tanımlanan beyan edilen kapasitesi 10 tonu geçmeyen diğer karşı ağırlıklı hidrolik kamyonlar) 
26) Hareketli atık konteynırları
27) Kaldırım  finişerleri  (yüksek sıkıştırma parçası ile teçhiz edilmiş) 
28) Yığma teçhizatı
29) Boru döşeyiciler
30) Yol tırtılları
31) Güç jeneratörleri (≥ 400 kW ) 
32) Motorlu süpürücüler
33) Atık toplama taşıtları
34) Yol işleme(frezeleme)  makineleri
35) Kazıyıcılar
36) Parçalayıcılar/ufaltıcılar
37) Dönen takımlı kar püskürtme makineleri (kendinden tahrikli, ataşmanları hariç)  
38) Emme taşıtları
39) Kanal kazıcılar
40) Mikser (karıştırıcı) kamyonlar
41) Su pompa üniteleri (suda kullanılmayan)  

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

TEKNİK BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERİYODİK  KONTROLLER İLE  İÇ ÜRETİM KONTROLÜ
1. Bu Ek,  İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin bu Ekin 2, 5 ve 6 numaralı paragraflarında belirtilen yükümlükleri yerine getirmesine ve teçhizatın bu yönetmelik hükümlerini yerine getirmesini sağlamasına ve buna beyan etmesine ilişkin işlemleri açıklar. İmalatçı, 9 ncı maddede belirtildiği şekilde CE uygunluk işaretini ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretini her bir teçhizata iliştirir ve 8 inci maddede belirtildiği şekilde,  yazılı bir AT Uygunluk Beyanı düzenler.   

2. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, bu Ekin 3 numaralı paragrafında açıklanan teknik belgeleri düzenler ve Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde ibraz etmek amacıyla son mamulün imalinden itibaren en az 10 yıl süreyle bu belgeleri muhafaza eder veya ettirir. Söz konusu teknik belgeleri bir başkasına muhafaza ettirmesi durumunda, İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, AT Uygunluk Beyanına bu kişinin adını ve adresini ekler.

3. Teknik belgeler, bu yönetmeliğin şartlarına göre değerlendirilecek olan teçhizatın uygunluğunu sağlamalıdır. Bu belgelerde en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Teçhizatın tanıtımı,
- Markası,
- Ticari ismi,
- Tipi, serisi ve numaraları,
- Teçhizatın tanıtımı, gürültü emisyonunun değerlendirilmesi, uygun olduğunda, bu teçhizatın gerektiği gibi anlaşılması için şematik çizimleri ve her türlü açıklama ve tanımlama ile birlikte ilgili teknik bilgileri,
- Bu yönetmeliğe yapılan bir atıf,
- Bu yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak yapılan, gürültü ölçümlerine ait teknik rapor,
- Kullanılan teknik teçhizat ve imalatın değişikliği sebebiyle ve garanti edilen ses güç seviyesi ile ilgili belirsizliklerin değerlendirilme sonuçları. 

4. İmalatçı, bu yönetmeliğin şartlarına ve 2 ve 3 numaralı paragraflarda belirtilen teknik belgelerle birlikte imal edilen teçhizatın  imalat işlem uygunluğunun sağlanması için gerekli bütün tedbirleri almalıdır. 

5- Pazara sunulmadan önce onaylanmış kuruluş tarafından yapılan değerlendirme
İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi,  ilk teçhizatın pazara sunulmasından veya hizmete alınmasından önce, teknik belgelerin bir kopyasını tercih ettiği onaylanmış kuruluşa sunmalıdır. 
Teknik belgelerin kabul edilebilirliği ile ilgili şüpheler varsa, onaylanmış kuruluş gerekiyorsa teknik belgelerde veya mümkünse gerekli kabul edilen deneylerde değişiklik yaptırarak yada yapmış olarak, bu konuda  imalatçı veya yetkili temsilcisini bilgilendirmelidir. 
Onaylanmış kuruluş, teknik belgelerin bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirdiğine dair bir rapor verdikten sonra, İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tam bir sorumluluk taşıyacağı teçhizata bu Yönetmeliğin 8 nci ve 9 uncu maddelerine uygun şekilde CE işaretini iliştirir ve AT Uygunluk Beyanını düzenler.

6. İmalat süresince onaylanmış kuruluş tarafından yapılan değerlendirme
İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, aşağıda belirtilen işlemlerden birini seçerek, imalat safhasına onaylanmış kuruluşu dahil eder.

- Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin şartlarına ve teknik belgelere göre imal edilen teçhizatın imalatının devamlı uygunluğunu doğrulamak için periyodik kontroller yapmalıdır. Özellikle, onaylanmış kuruluş aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmelidir:
- Teçhizatın, bu Yönetmeliğin 9 ncu maddesine göre doğru ve eksiksiz olarak işaretlendiğine,
- Bu Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre, AT uygunluk beyanının verildiğine,
- Kullanılan teknik teçhizata ve imalatın değişikliği sebebiyle ortaya çıkan belirsizliklerin değerlendirilme sonuçlarına ve bunların garanti edilen ses güç seviyesi ile ilişkisine 

İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, iç denetimlerin fiili sonuçları ve varsa yapılmış olan düzeltici etkinlikler gibi bunları destekleyen dahili belgelerin tamamına, onaylanmış kuruluşun serbestçe ulaşımını sağlamalıdır. 

Sadece yukarıdaki kontrollerin uygunsuz sonuç vermesi halinde, onaylanmış kuruluş kendi kararı ve tecrübesine göre ilgili teçhizatı ya basitleştirilmiş gürültü testine ya da Ek III’te belirtilen hükümleri tamamen yerine getirerek gürültü testine tabi tutar. 

- Onaylanmış kuruluş, rasgele aralıklarla mamul kontrolünü yapmalı veya yapmış olmalıdır. Onaylanmış kuruluş tarafından seçilen yeterli bir nihai teçhizat örneği incelenir ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunun kontrolü amacıyla, teçhizat Ek III’te yer alan uygun gürültü deneylerine veya eşdeğer deneylere tabi tutulur.  Mamul kontrolü aşağıdaki hususları kapsamalıdır:
- Teçhizatın, bu Yönetmeliğin 9 ncu maddesine göre doğru ve eksiksiz olarak işaretlendiğine,
- Bu Yönetmeliğin 8 nci maddeye göre, AT uygunluk beyanının verildiğine. 

Yukarıdaki her iki işlemde denetim sıklığı, önceki değerlendirmelerin sonuçlarına, düzeltici faaliyetlerin izlenme gerekliliğine, yıllık imalata uygun olarak yapılan denetimlerin sıklığına ve İmalatçının garanti edilen değerleri muhafazası yönündeki genel güvenirliliğe göre onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.  Ancak, denetim en az her üç yılda bir yapılmalıdır. 

Teknik belgelerin güvenilirliliği veya imalat süresince uygunluk hakkında şüphe varsa, onaylanmış kuruluş bu husustan imalatçıyı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisini bilgilendirmelidir. 

Kontrol edilen teçhizat bu Yönetmeliğin hükümlerine uymadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş, Bakanlığı bilgilendirir. 
BİRİM DOĞRULAMASI
1. Bu Ek, imalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtilen belgeye sahip teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmesini sağlamasını ve bunu beyan etmesine ilişkin işlemleri açıklar. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teçhizata bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen bilgilerle desteklenmiş CE uygunluk işaretini iliştirir ve 8 nci maddesinde belirtildiği şekilde yazılı bir AT uygunluk beyanı düzenler. 

2. Birim doğrulaması için başvuru, İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından seçilen onaylanmış kuruluşa yapılır.
Bu başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunmalıdır:
- İmalatçının adı, adresi ve başvuru Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından yapılmışsa, temsilcinin adı ve adresi
- Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan
- Aşağıda belirtilen şartlara uyan teknik belgeler,
- Teçhizatın tanıtımı,
- Ticari ismi,
- Tipi, serisi ve numaraları,
- Teçhizatın tanıtımı, gürültü emisyonunun değerlendirilmesi, uygun olduğunda, bu teçhizatın gerektiği gibi anlaşılması için şematik çizimleri ve her türlü açıklama ve tanımlama ile birlikte ilgili teknik bilgileri,
- Bu Yönetmeliğe yapılan bir atıf.

3. Onaylanmış kuruluş aşağıdaki hususları yerine getirmelidir:
- Teçhizatın teknik belgelere uygun olarak imal edilip edilmediğinin incelenmesini,
- Başvuru sahibi ile bu Yönetmeliğe göre gürültü testlerinin yapılacağı yer konusunda mutabık kalınması,
- Bu Yönetmeliğe göre gerekli gürültü testlerinin yapılması veya yaptırılması.

4. Teçhizat bu Yönetmeliğin hükümlerini sağladığında, onaylanmış kuruluş Ek X’da açıklandığı şekilde uygunluk belgesini başvuru sahibine vermelidir. 

Onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesinin verilmesini reddederse, bu reddedilme ile ilgili ayrıntılı gerekçeleri belirtmelidir. 

5. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, teçhizatın pazara sürüldüğü tarihten itibaren 10 yıl süreyle uygunluk belgesinin kopyalarını teknik belgelerle birlikte muhafaza etmelidir. 
TOPLAM KALİTE GÜVENCESİ
1. Bu Ek, imalatçının bu Ekin 2 numaralı paragrafında belirtilen yükümlükleri yerine getirmesine ve söz konusu teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmesini sağlamasına ve bunu beyan etmesine ilişkin işlemleri açıklar. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde CE uygunluk işaretini iliştirir ve 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde yazılı bir AT uygunluk beyanı düzenler. 

2. İmalatçı, bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtildiği gibi, tasarım, imalat, nihai ürün denetimi için onaylanmış bir kalite güvence sistemi işletir ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtildiği gibi gözetime tabi tutulur.

3. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

3.1. İmalatçı, kendi kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için seçeceği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru, tasarım veya imalat safhasındaki tüm teçhizata ait teknik bilgileri de kapsayacak şekilde, öngörülen ürün kategorisine ilişkin tüm bilgileri içerir. Teknik belgeler en azından aşağıdaki bilgileri içerir:
- İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Teçhizatın tanıtımı,
- Markası,
- Ticari ismi,
- Tipi, serisi ve numaraları,
- Teçhizatın tanıtımı, gürültü emisyonunun değerlendirilmesi, uygun olduğunda, bu teçhizatın gerektiği gibi anlaşılabilmesi için şematik çizimleri ve her türlü açıklama ve tanımlama ile birlikte ilgili teknik bilgileri,
- Bu yönetmeliğe yapılan bir atıf,
- Bu yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak yapılan, gürültü ölçümlerine ait teknik rapor,
- Kullanılan teknik teçhizat ve imalatın değişikliği sebebiyle ortaya çıkan belirsizliklerin değerlendirilme sonuçları ve bunların garanti edilen ses güç seviyesi ile ilişkisi,
- AT uygunluk beyanının bir kopyası,
- Kalite güvence sistemi ile ilgili belgeler. 

3.2. Kalite güvence sistemi, uygulanacak olan Yönetmeliklerin şartlarına mamulün uygunluğunu sağlamalıdır. 
İmalatçı tarafından kabul edilen unsurlar, şartlar ve hükümlerin tamamı; politikalar, işlemler ve talimatlar yazılı olarak bir sistem içerisinde ve düzgün bir tarzda dokümante edilmelidir. Kalite güvence sistem belgeleri, örneğin kalite programları, planlar, el kitapları ve kayıtlar gibi kalite politikaları ve işlemlere yönelik ortak bir anlayış sağlamalıdır.

3.3. Kalite güvence sistemi, özellikle aşağıda belirtilenlerin yeterli tanımını içermelidir:
- Tasarım ile mamul kalitesi konusunda idarenin kalite hedeflerini, organizasyon yapısını, sorumluluklarını ve yetkilerini,
- En azından bu Ekin 3.1 numaralı paragrafında belirtilen teknik belgelerde yer alması gereken bilgileri,
- İçinde bulunduğu teçhizat kategorisine uygun mamullerin tasarımında kullanılacak tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, işlemleri ile sistematik faaliyetler,
- Kullanılacak olan, karşılık gelen imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, işlemleri ile sistematik faaliyetler, 
- İmalat öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacak olan muayene ile deneyler ve bunların hangi sıklıkla yapılacağı,
- Denetim raporları, test verileri, kalibrasyon verileri ve ilgili personelin kalifikasyon raporları gibi kalite kayıtları,
- Gerekli tasarıma ve mamul kalitesine ulaşmayı ve kalite güvence sisteminin verimli işleyişini izlemek için vasıtalar.

Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında belirtilen şartları yerine getirip getirmediğini tespit etmek için bu sistemi değerlendirmelidir. Onaylanmış kuruluş, EN ISO 9001’i yerine getiren kalite güvence sisteminin bu şartlara uygun olduğunu kabul eder.

Denetleme ekibinde, ilgili teçhizat teknolojisi konusunda uzman denetçi tecrübesine sahip olan en az bir üye bulunmalıdır. Değerlendirme işlemi, imalatçının bulunduğu mekanı değerlendirme ziyaretini de kapsamalıdır. Karar İmalatçıya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonucunu ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.   

3.4. İmalatçı, onaylanan kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeli ayrıca yeterli ve etkili bir tarzda sürdürmelidir. 
İmalatçı, kalite güvence sistemini tasdik eden onaylanmış kuruluşu kalite güvence sisteminin güncelleştirilmesi ile ilgili çalışmalardan haberdar etmelidir. 

Onaylanmış kuruluş, teklif edilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında belirtilen şartları hala karşılayıp karşılamadığına ve yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar vermelidir. 

Onaylanmış kuruluş kararını İmalatçıya bildirmelidir. Bildirim, çalışmaların sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. 

4. ONAYLANMIŞ KURULUŞUN SORUMLULUĞUNDAKİ GÖZETİM

4.1. Gözetimin amacı, İmalatçının onaylanmış kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak içindir.   

4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun denetim amacıyla, tasarım, imalat, muayene, deney ve depolama yerlerine girmesine müsaade etmeli ve bilhassa aşağıdaki bütün gerekli bilgileri onay kuruluşuna sağlamalıdır:
- Kalite güvence sistemine ait bilgiler (dokümanlar),  
- Analiz, hesaplama ve deney gibi işlemlerin sonuçları, kalite güvence sisteminin tasarım bölümü ile öngörülen kalite kayıtları,
- İlgili personelin vb.’nin, örneğin denetim raporları, deney bilgileri, kalibrasyon bilgileri ve özellikli raporlar gibi kalite güvence sisteminin imalat bölümü ile öngörülen kalite kayıtları,

4.3. İmalatçının kalite güvence sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için, onaylanmış kuruluş periyodik denetimler gerçekleştirir ve imalatçıya bir denetim raporu sunar.

4.4. Onaylanmış kuruluş, İmalatçıya ani ziyarette bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin gerektiği gibi düzgün olarak işlediğini doğrulamak için deneyler yapabilir veya deneylerin yaptırılmasını sağlayabilir. Onaylanmış kuruluş, ziyaret raporunun ve deney yapılmışsa, deney raporunun İmalatçıya verilmesini sağlamalıdır. 

5. İmalatçı, Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde ibraz etmek amacıyla son mamulün imalinde itibaren 10 yıl süreyle aşağıda belirtilen belgeleri muhafaza eder:
- Bu Ekin 3.1 numaralı paragrafının ikinci fıkrasında belirtilen belgeler,
- Bu Ekin 3. 4 numaralı paragrafının ikinci fıkrasında belirtilen güncelleştirilen bilgiler,
- Bu Ekin 3.4, 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarında belirtilen onaylanmış kuruluşundan alınan belgeler. 

6. Her onaylanmış kuruluş, yayınlanan ve geri çekilen kalite güvence sistem onaylarına dair ilgili bilgileri diğer onaylanmış kuruluşlara vermelidir.