Yardıma mı ihtiyacınız var?

Teknik kadromuz sizlere hizmet vermeye hazırlar. Hemen arayabilirsiniz!

0 216 574 54 26

Sık Sorulan Sorular

Ürünümün CE işareti kapsamına girip girmediğini nasıl anlayabilirim?
Bunun için net bir sorgulama mevcut değildir. Avrupa Teknik Komisyonu Tarafından yayınlanan ve CE işaretine temel teşkil eden direktiflerin ( 24 adet ) kapsam ve kapsam dışı ürünleri incelenerek, bahsi geçen ürünün bu direktiflerden herhangi birinin kapsamına girip girmediği tespit edilebilir. 
CE işareti Türkiye iç pazarında bir zorunluluk mu?
Evet.  1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşması ile Türkiye Avrupa Teknik Müktesebatını uygulayacağını taahhüt etmiştir. Daha sonra yayınlanan 4703 no’lu kanun , CE işareti yönetmeliği ve EC Direktiflerinin ulusallaştırarak AT Yönetmelikleri Türkiye iç pazarında CE işaretini yasal zorunluluk haline getirmiştir.
EC Direktifleri ve EN Standartları arasındaki fark nedir?
1970’li yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri arasında ürünlerin serbest dolaşımı ve ticarette bariyerlerin kaldırılmasına yönelik EN Standartları oluşturuldu. Artık üye ülkelerin kendi standartları yerine Avrupa Standardı da diyebileceğimiz EN standartları ürün standardizasyonunu belirliyordu. 1985 yılında temelleri atılan ve 90’lı yıllarda yürürlüğe giren ‘Yeni Yaklaşım’ organizasyonu CE işaretinin ve EC Direktiflerinin temellerini attı, buna göre EN standartları yol gösterici ve referans verici doküman olup zorunlu olmaktan çıkarıldı. Bununla birlikte ‘EC Direktifleri’ ve her direktifin içeriğinde bulunan ‘ Temel Gerekler ‘ e uygunluk Avrupa Birliği içerisinde ürünlerin serbest dolaşımının şartı haline geldi. EN standartları ise birçok ürün grubunda ilgili direktifin temel gerekliliklerine uymanın en pratik yolu olarak tercih ediliyor. EN standartlarına uymayan ürünler temel gereklilikleri nasıl yerine getirdiğini ispatlamak zorundadırlar. 
Ürünüme self-deklarasyon yapabilir miyim?
CE işaretine ulaşmanın yolu önce ürünün hangi EC direktifine girdiğini ve daha sonra ise ilgili EC direktifinde hangi kategoride olduğunu tespit etmek ile başlar. Her direktifte kendine has tanımlanan bu kategoriler beraberinde yöntemleri ( modülleri ) de getirmektedir. Ürün grubunuz ilgili direktifinde self-deklarasyon yapabileceğiniz bir kategori de olmaması durumunda uygunluğunuzu bir Onaylanmış Kuruluş’a onaylatmanız gerekmektedir. Self- deklarasyon yaparken özellikle ülkemizde ki en büyük yanılgı ürünün sadece bir beyan ile piyasaya arz edilebileceği algısıdır. Halbuki ilgili direktifin ve kategorinin bütün gereklerini ( teknik dosya, testler vs ) yerine getirdikten sonra direktif size deklarasyon yapma hakkı tanır. 
Ürünüme CE işareti iliştirmek ne gibi sorumluluklar ekler?
Ürününüzün CE işaretine tabi direktiflerde tanımlanan ürünlerden biri olması durumu, size ilgili direktif ve Türkiye’deki karşılığı yönetmelikteki bütün sorumlulukları yükler. Ürününüze CE işareti iliştirmek veya onaylanmış kuruluşlardan CE belgesi almak sorumluluğunuzu değil farkındalığınızı arttırır.
CE Belgesi TSE Belgesi yerine geçer mi?
TSE belgesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen, Türk standardına uygunluk anlamı taşıyan bir belge türüdür. EN standartları ile TS standartlarının bir çok alanda entegre olması TSE tarafından ürünün aynı zamanda EN standardına da uygunluğu anlamına gelebilir.  CE işaretine temel teşkil eden EC Direktiflerine uygunluğu anlamı taşımayacağı için CE işaretine referans teşkil etmez. Kaldı ki 4703 no’lu kanun çerçevesinde CE işareti kapsamına giren ürünlerin uygunluk şartı ilgili direktif/yönetmelikten geçmektedir ve Türkiye pazarına ürün sunmanın tek yolu CE işaretinin ilgili kuralları uygulamaktır. CE işaretine tabi olup, uygun yöntemler ile ürününe CE işareti iliştiren bir ürünün piyasaya arzı , işletmeye alınması engellenemez yasaklanamaz. CE işaretine giren ürün gruplarında TSE belgesi ek bir kalite belgesi olarak itibar ve güvenilirlik sağlayabilir, CE işaretine girmeyen ürün gruplarında ise mevcut yerini korumaktadır.
CE Belgesi Avrupa dışında da geçerli mi?
Evet. Birçok ülke Avrupa standardizasyonu ve kurallarını kendisine referans aldığı için belgenin itibarı dünya genelinde bir çok ülke de geçerlidir.
Ürünüm test için laboratuara mı gitmeli?
Ürününüzün tabii olduğu direktif ve yine kategorisine göre seçilecek yöntem ( modül ) bunu zorunlu kılabilir. Birçok ürün grubu da üreticinin kendi tesisinde muayene, sistem tabanlı denetim ve/veya testler ile belgelenebilir. 
Teknik dosya içeriğinde neler olmalı?
Her direktifin teknik dosya gereklilikleri farklıdır. Kaldı ki direktif içerisinde kategorilere ve/veya ürün gruplarına göre de teknik dosya içerikleri değişebilir. Web sitemizden ilgili direktifin özet bilgileri arasında teknik dosya gerekliliklerini bulabilirsiniz. 
Ürünüm birden fazla direktife girebilir mi?
Evet. Bu durumda CE işaretine ulaşmanız için ürününüzün ilgili direktiflerin tamamına uygun olması gerekmektedir. 
Gaz yakan endüstriyel ürünler hangi direktif kapsamındadır?
Makine Emniyeti Direktifi. Gaz Yakan Cihazlar Direktifi sadece ev ve ticari alanlarda kullanılan ürünleri kapsamaktadır. Buradaki endüstriyel tanımı ‘ endüstriyel alan ’ ve ‘ endüstriyel amaç ’ tanımlarının her ikisine birden uyan ürünlerdir. Herhangi bir tanesi endüstriyel değil ise ürün Gaz Yakan Cihazlar Direktifi kapsamına alınır. Örnek verecek olur isek; boya fırını hem endüstriyel alanda, hem de endüstriyel amaç için kullanılır o halde ürün Makine Emniyeti Direktifi kapsamındadır. Bir fabrika da kullanılan radyan ısıtma sistemi endüstriyel alan fakat ısınma gibi endüstriyel olmayan bir amaç ile kullanıldığı için Gaz Yakan Cihazlar Direktifi kapsamındadır. Aynı şekilde ticari ve evsel alanlarda kullanılan ama endüstriyel amaçlı ürünler de bu kapsamda değerlendirilir.
Sık Sorulan Sorular bölümüne yeni sorular ekleyebilir miyiz?
Tabi ki. Sorularınızı web sitemizde bulunan Forum bölümünde sorabilir, mail atabilir ya da online başvuru kanalı ile bizlere iletebilirsiniz. Sorunuz özel değil ise bu bölümde yayınlayabiliriz. 
CE Belgesi geçerlilik süresi ne kadardır?
CE Belgelerinin geçerlilik süreleri ilgili yönetmeliklere ve ilgili modüllere göre değişiklik gösterir. Bir genelleme yapılmak istenir ise, Modül B belgeleri birçok direktifte 10 yıl olmak ile birlikte bir kısmında da 5 yıl olarak tanımlanmıştır. Fakat çoğu direktifte Modül B belgesi ile ürüne CE işareti vurulamayacağından bu belgenin yanına yıllık olarak Modül C, Modül D, Modül E belgeleri alınması zorunludur. Ülkemizde Modül A belgeleri ile ilgili bazı kuruluşlar yıllık olarak denetim talep etmektedirler. Aslında bu tip belgeler yine minimum 5 yıllıktır.
CE Belgesi maliyeti nedir?
CE Belgesinin maliyeti, ürün grubuna, yer aldığı direktif / yönetmeliğe , yönetmelik içerisindeki kategoriye ve birçok ürün ile ilgili bileşene göre değişiklik gösterebilir. Ortalama bir rakam söylemek gerekir ise, bir çok ürün grubunu içine alan ürün yelpazesinin belki de yüzde 90’ına hitap eden bölümde maliyetler 1000-1500 EUR civarlarındadır. Bu rakam ürüne göre 30.000 EUR’u da bulabilir.
CE Belgesi nasıl alınır?
CE belgesi alabilmek için öncelikle üretici ürününün hangi Avrupa Birliği Direktifine girdiğini doğru tespit etmelidir. Daha sonra ilgili direktifte kendi ürünü veya beyan değerlerine göre doğru modülü seçip , bu konuda atanmış bir Onaylanmış Kuruluş’a başvuru yapmalıdır. Onaylanmış Kuruluş yapacağı denetim ve/veya testlerden sonra , ürün ve teknik dokümantasyonun yeterli olması halinde üreticiye belgesini sunar. Ürününüzün hangi direktifte hangi kategori de olduğunun tespiti için Hizmetler sayfamızdan ürün grubuna göre direktif seçimi adımını kullanabilirsiniz.
CE Belgesi olmayan makinaları kullanabilir miyim?
4703 no’lu Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un yayın tarihi olan 29/6/2001 tarihinden daha önce piyasaya arz edilen makinalara CE işareti aranmamakla birlikte T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tabi kurallar çerçevesinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış makinalar kullanılabilirler.
CE Belgesi olmayan malların ithalatı nasıl olur?
CE işaretine tabi olan ürünlerin ithalat denetimleri 2013/9 Sayılı “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” mevzuatlarına göre gerçekleşmektedir. 2013/9 a tabi olan başlıca ürün grupları 436 adet GTİP numarasına göre, Makinalar, Elektrikli Ekipmanlar, Elektromanyetik Cihazlar, Asansör Güvenlik Aksamları, Basınçlı Ekipmanlar, Gaz Yakan Cihazlar ve Sıcak Su Kazanları dır. Bu ürün gruplarına giren ürünlerin CE işareti veya CE belgesi olmaması durumunda gümrük denetiminden kalacağı için ithalat gerçekleşmeyecektir.
CE Belgesi olmayan tekneler ne yapmalıdır? CE Belgesi olmayan tekne motorları ne yapmalıdır?
94/25/AT Gezi tekneleri yönetmeliği uyarınca, gezi tekneleri ve kısmen tamamlanmış gezi teknelerine uygulanır. Aynı zamanda tahrik grupları da emisyon ve gürültü açısından bu yönetmeliğe tabidirler. Bu teknelerde kullanılmak üzere büyük tadilat gören diğer motorlarda yine bu kapsamda değerlendirilir.
CE Belgesi sorgulama nereden yapılır? CE Belgesi doğrulama nereden yapılır?
CE belgelerinin tamamının bulunduğu ve sorgulama ya da doğrulama yapılabilecek bir ortak havuz yoktur. Belge üzerinde yazan iletişim bilgilerine mail atılarak ya da ilgili onaylanmış kuruluşun web sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir. Belgeyi yayınlayan kuruluşun onaylanmış kuruluş olmaması ihtimaline karşı , Avrupa Birliği resmi web sitesinden belgeyi veren kuruluşun da sorgulanması gerekir.
CE Belgesi veren firmalar hangileridir?
Avrupa Teknik Komisyonu web sitesinde CE belgesi vermeye yetkili Onaylanmış Kuruluşların ( Notified Body ) listesini yayınlar. Bu listede ilgili Notified Body nin hangi direktiflerde hangi ürün gruplarına hangi modüller ile yetkili olduğu belirtilir. Avrupa Teknik Komisyonu her ülke de onaylanmış kuruluşların atanması ve değerlendirilmesi için bir otorite de atar. Türkiye için yetkilendirilmiş otorite T.C Ekonomi Bakanlığı olup, ilgili direktiflerde yetkisini T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C Sağlık Bakanlığı, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C Ulaştırma Bakanlığı, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na paylaştırmıştır. Bu kapsamda örneğin Makine Emniyeti yönetmeliği için Türkiye’ de atanacak onaylanmış kuruluşları T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetler ve/veya Türkak’a denetletir.
CE Belgesi veya CE işareti olmazsa ne olur?
CE işaretine tabi ürün gruplarında , CE işaretinin veya belgesinin olmadığı durumlarda 4703 nolu kanun gereği yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar idari para cezalarından başlayarak ürün toplatılmaya kadar gider.
CE Belgesine Kosgeb desteği alınabilir mi?
Kosgeb’in CE belgesine yönelik olarak doğrudan bir desteği yoktur. Fakat kosgeb bünyesinde bulunan bazı destekler CE belgesinde yapacağınız maliyetlere karşılık gelirler. Test/Analiz desteği , eğer ürününüze CE belgesi kapsamında test ve analiz yapılması gerekiyor ise kullanılabilir. Belgelendirme desteği ise yine ürününüzün CE belgelendirme aşamalarında belgelendirme ile ilgili masraflarını kapsar. CE belgesine bir diğer destek da T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. İhracatta yeni pazarlara açılmak için gerekli olan belgelerin teminine verilen bu destek CE Belgesi ne de verilir.
Eski makinalarda CE belgesi zorunlu mudur?
4703 no’lu Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un yayın tarihi olan 29/6/2001 tarihinden daha önce piyasaya arz edilen ya da ürün ile ilgili 4703 No’lu kanun çerçevesinde yayınlanan ilk yönetmelikten daha önce piyasaya arz edilen ürünlerde CE işareti aranmaz. Fakat değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilen ya da yurtdışında kullanılıp Türkiye piyasasına yeni arz edilecek ürünler de CE işareti aranır.
Gümrükte CE belgesi zorunlu mudur?
Bilindiği üzere ülkemizde ürünlerin gümrükteki teknik denetimini TSE gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığının yayınladığı 2013/1 Sayılı Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ, ve 2013/9 Sayılı “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” mevzuatlarına göre gerçekleşmektedir. 2013/9 a tabi olan başlıca ürün grupları 436 adet GTİP numarasına göre, Makinalar, Elektrikli Ekipmanlar, Elektromanyetik Cihazlar, Asansör Güvenlik Aksamları, Basınçlı Ekipmanlar, Gaz Yakan Cihazlar ve Sıcak Su Kazanları dır. Bu ürün gruplarında ilgili yönetmeliklerinde bahsedilen uygunluk değerlendirme şartları fiziki ve doküman üzerinden kontrol edilir. Self-deklarasyon yapılabilen ürünler de CE belgesi yerine CE deklarasyonu verilebilir. Ama bu durumda da bu deklarasyona temel teşkil eden test raporları kullanım klavuzu gibi teknik dosya bileşenleri sorgulanabilir.

Hizmetler

 

2000/14/EC

Gürültü Emisyonu Yönetmeliği (NED)