Eğitimler


2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Eğitimi

Kursun Amacı:
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren ürün gruplarına yönelik imalat gerçekleştiren veya ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan işletmelerin yönetmeliğin gereklilikleri hakkında temel bilgileri edinmesidir. 

Kimler Katılmalı:
Makine imalatı yapan işletmelerde üretim, tasarım ve satın almadan sorumlu personel.
Makine ithalatından sorumlu personel.
Makine sektöründe ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan personel. 
İşletmelerin makine satın almalarından sorumlu personel.
CE işareti ya da ürün uygunluğu sektöründe çalışmak isteyenler. 
Kendini tasarım alanında geliştirmek isteyen makine mühendisleri 
Kurs İçeriği:
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsam ve kapsam dışı ürünleri.
Makine direktifi Ek IV kapsamı.
Uygunluk değerlendirme modülleri ve hangi ürünlerin hangi uygunluk değerlendirmesine tabi olacağı. 
AT Uygunluk Beyanı hazırlanması için prensipler
Risk azaltılması yöntemleri ve risk analizi. 
Harmonize standartlar ve ürünlere hangi harmonize standardın uygulanacağının tespiti
Teknik Dosya içeriği, ve dikkat edilmesi gereken hususlar. 
Dosya içeriğinde makinenin hangi bileşenlerin uygunluk belgelerinin bulunması gerektiği
Elektrikli makinalar için LVD testleri ve uygulamalı sunumu 
Etiket ve uyarı işaretleri. CE işaretinin prensipleri
A, B ve C tipi standartlara genel bakış. Standart seçimi
Mahfazalar ve konumlandırılması hakkında temel bilgiler. 
Kurs Süresi, Yeri, Zamanı:
Kurs süresi 16 saat olup 8’er saatten 2 günde gerçekleşmektedir. 
Katılım ve kişi sayısına bağlı olarak Testroof Eğitim salonu, anlaşmalı otellerin seminer salonları ve/veya talep eden firmanın eğitim salonu 
Testroof web sitesin eğitim takviminden kurs tarihlerini takip edebilirsiniz. 

Yorumlar

Post has no comments.
Yoruz Yaz
Captcha Image