Helpie FAQ

 • Toggle Title

  Toggle Content

 • Ürünüm test için laboratuara mı gitmeli?
  Ürününüzün tabii olduğu direktif ve yine kategorisine göre seçilecek yöntem ( modül ) bunu zorunlu kılabilir. Birçok ürün grubu da üreticinin kendi tesisinde muayene, sistem tabanlı denetim ve/veya testler ile belgelenebilir.
 • CE Belgesi Avrupa dışında da geçerli mi?
  Evet. Birçok ülke Avrupa standardizasyonu ve kurallarını kendisine referans aldığı için belgenin itibarı dünya genelinde bir çok ülke de geçerlidir.
 • CE Belgesi TSE Belgesi yerine geçer mi?
  TSE belgesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen, Türk standardına uygunluk anlamı taşıyan bir belge türüdür. EN standartları ile TS standartlarının bir çok alanda entegre olması TSE tarafından ürünün aynı zamanda EN standardına da uygunluğu anlamına gelebilir.  CE işaretine temel teşkil eden EC Direktiflerine uygunluğu anlamı taşımayacağı için CE işaretine referans teşkil etmez. Kaldı ki 4703 no’lu kanun çerçevesinde CE işareti kapsamına giren ürünlerin uygunluk şartı ilgili direktif/yönetmelikten geçmektedir ve Türkiye pazarına ürün sunmanın tek yolu CE işaretinin ilgili kuralları uygulamaktır. CE işaretine tabi olup, uygun yöntemler ile ürününe CE işareti iliştiren bir ürünün piyasaya arzı , işletmeye alınması engellenemez yasaklanamaz. CE işaretine giren ürün gruplarında TSE belgesi ek bir kalite belgesi olarak itibar ve güvenilirlik sağlayabilir, CE işaretine girmeyen ürün gruplarında ise mevcut yerini korumaktadır.
 • Ürünüme CE işareti iliştirmek ne gibi sorumluluklar ekler?
  Ürününüzün CE işaretine tabi direktiflerde tanımlanan ürünlerden biri olması durumu, size ilgili direktif ve Türkiye’deki karşılığı yönetmelikteki bütün sorumlulukları yükler. Ürününüze CE işareti iliştirmek veya onaylanmış kuruluşlardan CE belgesi almak sorumluluğunuzu değil farkındalığınızı arttırır.
 • Ürünüme self-deklarasyon yapabilir miyim?
  CE işaretine ulaşmanın yolu önce ürünün hangi EC direktifine girdiğini ve daha sonra ise ilgili EC direktifinde hangi kategoride olduğunu tespit etmek ile başlar. Her direktifte kendine has tanımlanan bu kategoriler beraberinde yöntemleri ( modülleri ) de getirmektedir. Ürün grubunuz ilgili direktifinde self-deklarasyon yapabileceğiniz bir kategori de olmaması durumunda uygunluğunuzu bir Onaylanmış Kuruluş’a onaylatmanız gerekmektedir. Self- deklarasyon yaparken özellikle ülkemizde ki en büyük yanılgı ürünün sadece bir beyan ile piyasaya arz edilebileceği algısıdır. Halbuki ilgili direktifin ve kategorinin bütün gereklerini ( teknik dosya, testler vs ) yerine getirdikten sonra direktif size deklarasyon yapma hakkı tanır.
 • EC Direktifleri ve EN Standartları arasındaki fark nedir?
  1970’li yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri arasında ürünlerin serbest dolaşımı ve ticarette bariyerlerin kaldırılmasına yönelik EN Standartları oluşturuldu. Artık üye ülkelerin kendi standartları yerine Avrupa Standardı da diyebileceğimiz EN standartları ürün standardizasyonunu belirliyordu. 1985 yılında temelleri atılan ve 90’lı yıllarda yürürlüğe giren ‘Yeni Yaklaşım’ organizasyonu CE işaretinin ve EC Direktiflerinin temellerini attı, buna göre EN standartları yol gösterici ve referans verici doküman olup zorunlu olmaktan çıkarıldı. Bununla birlikte ‘EC Direktifleri’ ve her direktifin içeriğinde bulunan ‘ Temel Gerekler ‘ e uygunluk Avrupa Birliği içerisinde ürünlerin serbest dolaşımının şartı haline geldi. EN standartları ise birçok ürün grubunda ilgili direktifin temel gerekliliklerine uymanın en pratik yolu olarak tercih ediliyor. EN standartlarına uymayan ürünler temel gereklilikleri nasıl yerine getirdiğini ispatlamak zorundadırlar.
 • CE işareti Türkiye iç pazarında bir zorunluluk mu?
  Evet.  1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşması ile Türkiye Avrupa Teknik Müktesebatını uygulayacağını taahhüt etmiştir. Daha sonra yayınlanan 4703 no’lu kanun , CE işareti yönetmeliği ve EC Direktiflerinin ulusallaştırarak AT Yönetmelikleri Türkiye iç pazarında CE işaretini yasal zorunluluk haline getirmiştir.
 • Ürünümün CE işareti kapsamına girip girmediğini nasıl anlayabilirim?
  Bunun için net bir sorgulama mevcut değildir. Avrupa Teknik Komisyonu Tarafından yayınlanan ve CE işaretine temel teşkil eden direktiflerin ( 24 adet ) kapsam ve kapsam dışı ürünleri incelenerek, bahsi geçen ürünün bu direktiflerden herhangi birinin kapsamına girip girmediği tespit edilebilir.