Eğitim Takvimi

Gelecek Eğitimler

Eğitimler

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Eğitimi

 

Kursun Amacı:

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamına giren ürün gruplarına yönelik imalat gerçekleştiren veya ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan işletmelerin yönetmeliğin gereklilikleri hakkında temel bilgileri edinmesidir. 

 

Kimler Katılmalı:

• Basınçlı ekipman imalatı yapan işletmelerde üretim, tasarım ve satın almadan sorumlu personel.
• Basınçlı Ekipman ithalatından sorumlu personel.
• Basınçlı Ekipman sektöründe ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan personel. 
• İşletmelerin satın almalarından sorumlu personel.
• CE işareti ya da ürün uygunluğu sektöründe çalışmak isteyenler. 
• Kendini ürün uygunluğu ve tasarım alanında geliştirmek isteyen mühendisler. 

Kurs İçeriği:

• 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsam ve kapsam dışı ürünleri.
• 2009/105/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği kapsam ve kapsam dışı ürünleri.
• Basınç, hacim ve akışkan kriterlerine göre tablo belirleme, ve ilgili tablolardan kategori seçimi.
• Ürün kategorisine göre uygun olan modüller ve hangi işletmelere hangi modüllerin uygun olacağının tespiti.
• Deneysel tasarım metodu veya hesaplama metodu seçimi. 
• Akışkan, basınç, çalışma sıcaklığı, korozyon ve diğer tasarım girdilerine göre malzeme seçimi. 
• Çelik, alüminyum malzeme çeşitleri, farkları ve tasarım aşamasında seçimi. 
• Kaynakçı sertifikası, kaynak prosedürleri ve kaynak prosedür onayı. 
• Tahribatsız muayene seçimi ve hangi yüzdelerde uygulanacağı. 
• Bombeler, açıklıklar ve destekler için tasarım. 
• Hidrostatik test ve patlatma testleri. Sıcaklık faktörünün test basıncına etkileri.
• Aleve maruz kalmayan kaplar, buhar kazanları, sıcak su kazanları için tasarım. 
• Harmonize standartlar ve ürünlere hangi harmonize standardın uygulanacağının tespiti
• Teknik Dosya içeriği, ve dikkat edilmesi gereken hususlar. 
• Dosya içeriğinde makinenin hangi bileşenlerin uygunluk belgelerinin bulunması gerektiği
• Etiket ve uyarı işaretleri. CE işaretinin prensipleri

Kurs Süresi, Yeri, Zamanı:

• Kurs süresi 16 saat olup 8’er saatten 2 günde gerçekleşmektedir. 
• Katılım ve kişi sayısına bağlı olarak Testroof Eğitim salonu, anlaşmalı otellerin seminer salonları ve/veya talep eden firmanın eğitim salonu 
• Testroof web sitesin eğitim takviminden kurs tarihlerini takip edebilirsiniz. 

Arşiv