Eğitim Takvimi

Gelecek Eğitimler

Eğitimler

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Eğitimi

 

Kursun Amacı:

2009/142/AT Gaz Yakan Cİhazlar Yönetmeliği kapsamına giren ürün gruplarına yönelik imalat gerçekleştiren, gaz dağıtım şirketlerinde işletmeye açma onaylarını veren veya ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan işletmelerin yönetmeliğin gereklilikleri hakkında temel bilgileri edinmesidir. 

Kimler Katılmalı:

 Gaz yakan cihaz imalatı yapan işletmelerde üretim, tasarım ve satın almadan sorumlu personel.
 Gaz yakan cihaz ithalatından sorumlu personel.
 Gaz yakan cihazlar sektöründe ürün uygunluğu değerlendirmesi veya işletmeye alma görevi yapan personel. 
 İşletmelerin satın almalarından sorumlu personel.
 CE işareti ya da ürün uygunluğu sektöründe çalışmak isteyenler. 
 Kendini ürün uygunluğu ve tasarım alanında geliştirmek isteyen mühendisler. 

Kurs İçeriği:

 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsam ve kapsam dışı ürünleri.
 Cihaz ve donanım tarifleri, CE işaretinin hangi ürün gruplarında ürün üzerine iliştirilmeyeceği. 
 Endüstiyel ürünler, endüstriyel alan ve endüstriyel amaca göre cihaz ayırımı.
 Ürün kategorisine göre uygun olan modüller ve hangi işletmelere hangi modüllerin uygun olacağının tespiti.
 AT Tip İncelemesi ve ürün standardının tespiti.
 Rastgele uygunluk kontrolü, kalite yönetim sistemi tabanlı gözetim ve farkları.
 EkI temel gerekler. 
 EN 26, EN 30, EN 203, EN 303-3, EN 613, EN 483, EN 498 standartları ve test gereklilikleri 
 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği kapsamında kazan ve kombilerin değerlendirilmesi verim sınıfları ve testleri.
 Harmonize standartlar ve ürünlere hangi harmonize standardın uygulanacağının tespiti
 Teknik Dosya içeriği, ve dikkat edilmesi gereken hususlar. 
 Dosya içeriğinde makinenin hangi bileşenlerin uygunluk belgelerinin bulunması gerektiği
 Etiket ve uyarı işaretleri. CE işaretinin prensipleri

Kurs Süresi, Yeri, Zamanı:

 Kurs süresi 16 saat olup 8’er saatten 2 günde gerçekleşmektedir. 
 Katılım ve kişi sayısına bağlı olarak Testroof Eğitim salonu, anlaşmalı otellerin seminer salonları ve/veya talep eden firmanın eğitim salonu 
 Testroof web sitesin eğitim takviminden kurs tarihlerini takip edebilirsiniz. 

Arşiv