Sektör Seçimi

Ürün grubunuzu seçiniz.


Hizmetler


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

2006/42/EC

Makine Emniyeti Yönetmeliği (MD)

Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini düzenlemektir.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

2016/426/EU

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (GAR)

Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

2014/68/EU - (97/23/EC)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (PED)

Bu Yönetmeliğin amacı, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

CE BELGELENDİRME

Avrupa Direktiflerine Uygunluk

CE İşareti, avrupa direktifleri kapsamında ürünlerinin uygunluğunun onaylanmış kuruluşlarca değerlendirilmesi neticesinde, başarılı sonuçlara binaen üreticilerin ürünlerine iliştirmeye hak kazandıkları işarettir.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

SİSTEM BELGELENDİRME

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 22000, ISO 27001

Kalite yönetim sistemi, kuruluşun var olan hizmet ve/veya üretim sistemini daha anlaşılır ve daha kapsamlı bir sistem haline dönüştürmektedir. Yapılan çalışmalarla kuruluşun daha iyisini üretebilmesi, ürettiklerini satabilmesi amaçlanmaktadır.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

2014/30/EU - (2004/108/EC)

Elektromanyetik Uyumluluk CE Belgesi (EMC)

Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlamaktır.