Ürününüzün CE işaretine tabi direktiflerde tanımlanan ürünlerden biri olması durumu, size ilgili direktif ve Türkiye’deki karşılığı yönetmelikteki bütün sorumlulukları yükler. Ürününüze CE işareti iliştirmek veya onaylanmış kuruluşlardan CE belgesi almak sorumluluğunuzu değil farkındalığınızı arttırır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *