1970’li yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri arasında ürünlerin serbest dolaşımı ve ticarette bariyerlerin kaldırılmasına yönelik EN Standartları oluşturuldu. Artık üye ülkelerin kendi standartları yerine Avrupa Standardı da diyebileceğimiz EN standartları ürün standardizasyonunu belirliyordu. 1985 yılında temelleri atılan ve 90’lı yıllarda yürürlüğe giren ‘Yeni Yaklaşım’ organizasyonu CE işaretinin ve EC Direktiflerinin temellerini attı, buna göre EN standartları yol gösterici ve referans verici doküman olup zorunlu olmaktan çıkarıldı. Bununla birlikte ‘EC Direktifleri’ ve her direktifin içeriğinde bulunan ‘ Temel Gerekler ‘ e uygunluk Avrupa Birliği içerisinde ürünlerin serbest dolaşımının şartı haline geldi. EN standartları ise birçok ürün grubunda ilgili direktifin temel gerekliliklerine uymanın en pratik yolu olarak tercih ediliyor. EN standartlarına uymayan ürünler temel gereklilikleri nasıl yerine getirdiğini ispatlamak zorundadırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *