CE işareti Türkiye iç pazarında bir zorunluluk mu?

Evet.  1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşması ile Türkiye Avrupa Teknik Müktesebatını uygulayacağını taahhüt etmiştir. Daha sonra yayınlanan 4703 no’lu kanun , CE işareti yönetmeliği ve EC Direktiflerinin ulusallaştırarak AT Yönetmelikleri Türkiye iç pazarında CE işaretini yasal zorunluluk haline getirmiştir.

Ürünümün CE işareti kapsamına girip girmediğini nasıl anlayabilirim?

Bunun için net bir sorgulama mevcut değildir. Avrupa Teknik Komisyonu Tarafından yayınlanan ve CE işaretine temel teşkil eden direktiflerin ( 24 adet ) kapsam ve kapsam dışı ürünleri incelenerek, bahsi geçen ürünün bu direktiflerden herhangi birinin kapsamına girip girmediği tespit edilebilir.