Eğitimler


97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Eğitimi

Kursun Amacı:
97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamına giren ürün gruplarına yönelik imalat gerçekleştiren veya ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan işletmelerin yönetmeliğin gereklilikleri hakkında temel bilgileri edinmesidir.  [DETAY]


2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Eğitimi

Kursun Amacı:
2009/142/AT Gaz Yakan Cİhazlar Yönetmeliği kapsamına giren ürün gruplarına yönelik imalat gerçekleştiren, gaz dağıtım şirketlerinde işletmeye açma onaylarını veren veya ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan işletmelerin yönetmeliğin gereklilikleri hakkında temel bilgileri edinmesidir.  [DETAY]


2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği Uygulamalı Eğitimi

Kursun Amacı:
2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamına giren ürün gruplarına yönelik imalat gerçekleştiren veya ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan işletmelerin yönetmeliğin gereklilikleri hakkında temel bilgileri edinmesidir.  [DETAY]


CE Belgesi Makinelerde Risk Analizi Eğitimi

Kursun Amacı:
İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde imalat yapan işletmelerde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapacak personelin, iş güvenliği uzmanlığı sürecinde almış olduğu eğitimlerin tamamlayıcısı olan makinelerde risk analizi yapabilme becerisini katmaktır.  [DETAY]


2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Eğitimi

Kursun Amacı:
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren ürün gruplarına yönelik imalat gerçekleştiren veya ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan işletmelerin yönetmeliğin gereklilikleri hakkında temel bilgileri edinmesidir.  [DETAY]