EN ISO 3834-2

Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi


Kaynak, imalatın maliyeti ve nihai ürün kalitesi üzerinde son derece önemli etkiye sahiptir. EN ISO 3834-2 standardı, kaynaklı imalat yapan üreticiler için metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

EN ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgelendirmesi

 • Ergitme kaynağı gibi işlemler, çoğu mamullerin imalâtı için yaygın bir şekilde kullanılır. Bazı işletmelerde bu işlemler imalâtın temel özelliğidir. Mamuller basitten karmaşığa bir değişim aralığı gösterebilirler. Örneklere basınçlı kaplar yerel ve zirai teçhizatlar, vinçler, köprüler, ulaşım araçları ve diğer kaynaklı yapılar dahildir.
  Bu işlemler, imalâtın maliyeti ve kalitesi üzerine önemli etkide bulunur. Bu sebeple bu işlemlerin en etkili bir şekilde yapıldığından emin olunması ve işlemin bütün aşamalarında uygun kontrollerin yapılması önemlidir.
  ISO 3834 ’ün, ISO 9001 standardının yerini alacak bir kalite yönetim sistemi standardı olmadığı vurgulanmaktadır. Bununla birlikte imalâtçılar tarafından ISO 9001 uygulandığında yararlı bir araç olabilir.
  Kaynak işlemleri için kalite şartları şartnamesi, kaynak işlemlerinin kalitesinin tam olarak doğrulanamamasından dolayı kaynak işlemleri için kalite şartları şartnamesi önemlidir. Bu sebeple kaynak
  işlemleri, ISO 9001 tarafından özel bir işlem olarak kabul edilir.
  Bir mamulun kalitesi, muayene ile değil, imalât sırasında sağlanmalıdır. En pahalı ve karmaşık tahribatsız muayene bile mamulün kalitesini geliştiremez.
  İmalâtta ve hizmette ciddi problemlerden arınmış mamuller için, tasarım aşamasında malzeme seçiminden, imalâta ve müteakip muayenelere kadar kontrollerin sağlanması gerekir. Örneğin, kötü tasarım, atölyede, şantiyede veya hizmette ciddî ve maliyeti yüksek güçlükler yaratabilir. Yanlış malzeme seçimi kaynaklı birleştirmelerde çatlama gibi problemlere sebep olabilir.
  Sağlam ve etkili imalâttan emin olmak için yönetim, muhtemel problem kaynaklarını bilmeye ve uygun kalite prosedürlerini uygulamaya ihtiyaç duyar.
  ISO 3834, farklı durumlar için uygulanabilen önlemleri belirler. Bu önlemler, tipik olarak aşağıdaki durumlarda:
  - Sözleşme hallerinde: kaynak kalite şartlarının şartnamesi olarak,
  - İmalâtçılar tarafından: kaynak kalite şartlarının tesisi ve sürdürülmesi için,
  - İmalât kodları veya uygulama standardlarını hazırlayan komiteler tarafından: kaynak kalite şartlarının şartnamesi olarak,
  - Üçüncü taraflar, müşteriler veya imalâtçılar gibi kaynak kalite performansını değerlendiren kuruluşlar tarafından
  uygulanabilir.
  Müşteri şartlarını, düzenleyici veya imalâtçının kendi şartlarını karşılamada imalâtçının imkânlarını, değerlendirmek için ISO 3834, belgelendirme kuruluşları dahil, iç ve dış kuruluşlar tarafından kullanılabilir.