EN 1090-1

Çelik Yapıların Belgelendirilmesi


EN 1090-1 uyumlaştırılmış bir Avrupa Standardı olup 305/2011 Yapı Malzemeleri Regülasyonu çerçevesinde yapısal bileşenler için zorunlu CE işaretinin esasını oluşturur. Bu uyumlaştırılmış Avrupa Standardı, çelik ve alüminyum esaslı yapı ve bileşenlerin tasarımı ve imalatı için uygulanır.

EN 1090-1 Standardına Göre Çelik Yapıların Belgelendirilmesi

  CE markalaması EN1090-1 standardı ve CPR Sistem 2+ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu sistemin gereklerini özetleyecek olursak;

  1. Belgelendirme kapsamında, firma öncelikle bir FÜK/FPC “Fabrika Üretim Kontrol/Factory Production Control” sistemine sahip olmalı ve işletmelidir.
  2. EN1090-1; Tablo Ek-ZA’da belirtilen BTT/ITT “Başlangıç Tip Testleri/Initial Type Test”leri yaptırmalı ve sonuçları beyan etmelidir; bu iki unsurun denetlenmesi ve onaylanması sonucu belgelendirme gerçekleştirilir.
  3. Kaynaklı imalat yapan işletmeler; WQMS “Kaynak İmalat Kalite Yönetim Sistemi/Welding Quality Management System” yürütmek zorundadırlar. Bu sistem EN ISO 3834 (işletmenin imalatının riskine ve ITT’lerdeki beyanına göre EN ISO 3834-2,-3,-4 şeklinde alt gruplarda belirtilecektir.) standardına göre belgelendirilmektedir.
  4. EN ISO 3834 sisteminde görev alacak personel kalifiye olmalıdır. Bu personeller,
  a. Kaynakçı/Kaynak Operatörü (EN 9606/EN14732) –KAYNAĞI YAPAN PERSONEL
  b. Kaynak Koordinasyon Personeli (EN14731) –KAYNAKLI İMALAT SİSTEMİNİ KONTROL EDEN VE UYGULAYAN PERSONEL
  c.Tahribatsız Muayene Personeli (ISO 9712) –KAYNAKLI İMALATI KONTROL EDEN PERSONEL
  olarak tanımlanmaktadır.
  5. Kaynaklı imalatta kullanılacak prosedürler onaylı olmalıdır. Bu kapsamda imalatta kullanılan kaynak yöntemleri, malzeme kalite aralığı ve malzeme kalınlık aralığı belirlenmeli ve EN15614 standardına göre ilgili testlerle onaylanmalıdır.