Ürününüzün tabii olduğu direktif ve yine kategorisine göre seçilecek yöntem ( modül ) bunu zorunlu kılabilir. Birçok ürün grubu da üreticinin kendi tesisinde muayene, sistem tabanlı denetim ve/veya testler ile belgelenebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *