TSE belgesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen, Türk standardına uygunluk anlamı taşıyan bir belge türüdür. EN standartları ile TS standartlarının bir çok alanda entegre olması TSE tarafından ürünün aynı zamanda EN standardına da uygunluğu anlamına gelebilir.  CE işaretine temel teşkil eden EC Direktiflerine uygunluğu anlamı taşımayacağı için CE işaretine referans teşkil etmez. Kaldı ki 4703 no’lu kanun çerçevesinde CE işareti kapsamına giren ürünlerin uygunluk şartı ilgili direktif/yönetmelikten geçmektedir ve Türkiye pazarına ürün sunmanın tek yolu CE işaretinin ilgili kuralları uygulamaktır. CE işaretine tabi olup, uygun yöntemler ile ürününe CE işareti iliştiren bir ürünün piyasaya arzı , işletmeye alınması engellenemez yasaklanamaz. CE işaretine giren ürün gruplarında TSE belgesi ek bir kalite belgesi olarak itibar ve güvenilirlik sağlayabilir, CE işaretine girmeyen ürün gruplarında ise mevcut yerini korumaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *