Sektör Seçimi

Ürün grubunuzu seçiniz.


Hizmetler


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

2010/35/EU

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar CE Belgesi (TPED)

Bu Yönetmeliğin amacı, taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğini arttırmak, piyasada serbest dolaşımını sağlamak ve ekonomik tarafların sorumluluklarını belirlemektir.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

EN ISO 3834-2

Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi

Kaynak, imalatın maliyeti ve nihai ürün kalitesi üzerinde son derece önemli etkiye sahiptir. EN ISO 3834-2 standardı, kaynaklı imalat yapan üreticiler için metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

ECE REGÜLASYONLARI

Araç Tip Onayı ve Homologasyon

Bir otomobilin tip testi, hem bütün hem de ayrıntı olarak ilgili standartlara uyumluluğunun doğrulanmasını içermektedir. Mekanik parçaların güvenilirliğinin testinden aracın güvenlik unsurlarına ve ergonomik ve konfor unsurlarının testine kadar farklılık gösteren bir çok testin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

EN 1090-1

Çelik Yapıların Belgelendirilmesi

EN 1090-1 uyumlaştırılmış bir Avrupa Standardı olup 305/2011 Yapı Malzemeleri Regülasyonu çerçevesinde yapısal bileşenler için zorunlu CE işaretinin esasını oluşturur. Bu uyumlaştırılmış Avrupa Standardı, çelik ve alüminyum esaslı yapı ve bileşenlerin tasarımı ve imalatı için uygulanır.