Sektör Seçimi

Ürün grubunuzu seçiniz.


Hizmetler


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

2014/35/EU - (2006/95/EC)

Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

305/2011/EU

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)

Bu Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

93/42/EEC

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDD)

Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gereklerin belirlenmesine, tasarımına, üretimine, dağıtımına, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına, kullanılmasına, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

2000/14/EC

Gürültü Emisyonu Yönetmeliği (NED)

Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığının korunması ve iç pazarın düzgün işleyişine katkıda bulunmak üzere, açık alanda kullanılan teçhizatın yarattığı gürültüye ilişkin gürültü emisyonları standartlarının uygulanması, teknik belgeler ve bilgilerin toplanması, uygunluk değerlendirme prosedürleri ve işaretleme ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

92/42/EEC

Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği (BED)

Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında, belirli nominal çıkış gücü düzeylerinde enerji verimini teşvik ederek tasarruf sağlamaktır.


CE Belgelendirme Yönetmelikleri ve CE Belgesi Ürün Grupları

2009/105/EC

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (SPVD)

Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve malların güvenliğini sağlamak üzere seri olarak üretilen, basit basınçlı kapların uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleriyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.