Eğitim Takvimi

Gelecek Eğitimler

Eğitimler

2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği Uygulamalı Eğitimi

 

Kursun Amacı:
2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamına giren ürün gruplarına yönelik imalat gerçekleştiren veya ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan işletmelerin yönetmeliğin gereklilikleri hakkında temel bilgileri edinmesidir. 

 

Kimler Katılmalı:
• Elektrikli teçhizat imalatı yapan işletmelerde üretim, tasarım ve satın almadan sorumlu personel.
• Elektrikli Teçhizat ithalatından sorumlu personel.
• Elektrikli Teçhizat sektöründe ürün uygunluğu değerlendirmesi yapan personel. 
• İşletmelerin elektrikli teçhizat satın almalarından sorumlu personel.
• CE işareti ya da ürün uygunluğu sektöründe çalışmak isteyenler. 
• Kendini geliştirmek isteyen elektrik mühendisleri 
Kurs İçeriği:
• 2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsam ve kapsam dışı ürünleri.
• Uygunluk değerlendirme modülleri ve hangi ürünlerin hangi uygunluk değerlendirmesine tabi olacağı. 
• AT Uygunluk Beyanı hazırlanması için prensipler
• Risk azaltılması yöntemleri ve risk analizi. 
• Harmonize standartlar ve ürünlere hangi harmonize standardın uygulanacağının tespiti
• Teknik Dosya içeriği, ve dikkat edilmesi gereken hususlar. 
• Dosya içeriğinde makinenin hangi bileşenlerin uygunluk belgelerinin bulunması gerektiği
• LVD testleri ve uygulamalı sunumu 
• Etiket ve uyarı işaretleri. CE işaretinin prensipleri
• A, B ve C tipi standartlara genel bakış. Standart seçimi
• Mahfazalar ve konumlandırılması hakkında temel bilgiler. 
Kurs Süresi, Yeri, Zamanı:
• Kurs süresi 16 saat olup 8’er saatten 2 günde gerçekleşmektedir. 
• Katılım ve kişi sayısına bağlı olarak Testroof Eğitim salonu, anlaşmalı otellerin seminer salonları ve/veya talep eden firmanın eğitim salonu 
• Testroof web sitesin eğitim takviminden kurs tarihlerini takip edebilirsiniz. 

Arşiv